آوای آزاد »  شاعران » سیاوش کسرایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تراشه های تبر

به سرخی آتش به طعم دود

 1. پاییز
 2. باران نمی تواند
 3. سرسام
 4. شوق
 5. باور
 6. غزل برای درخت
 7. این بار
 8. کاشی اصفهان
 9. سرحد آدمی
 10. نماز بر سجاده سبز
 11. گشایش
 12. رهایی
 13. ساز سرود
 14. پیامبر و پیام
 15. کوبه
 16. چشم انداز
 17. آفتابی
 18. هجوم
 19. زمین
 20. سکه
 21. ره آورد
 22. تشییع جنازه
 23. گره
 24. فرهادها
 25. تفنگ من
 26. چشمه
 27. تا شبچراغ دریا
 28. سال نو سلام
 29. هیروشیما
 30. در رهگذار باد
 31. گل خفته
 32. روایتی دیگر
 33. خاموشانه
 34. یادگار
 35. طبیعت نیمه جان
 36. افسوس
 37. موج
 38. اسیر
 39. شهادت شمع
 40. شاعر

 

 1. له له و تنفس
 2. دگر به جوخه آتش نمی دهند...
 3. به سرخی آتش به طعم دود
 4. پویندگان
 5. تصویر
 6. رای دیگر
 7. دیداری یک سویه
 8. پرستوها در باران
 9. تولد
 10. بازماندگان
 11. پوکه
 12. هجده هزارمین
 13. خواب نوشین
 14. بر سرزمین سوختگی
 15. دوست داشتن
 16. شعری
 17. زنهار
 18. خم بر جنازه ای دیگر
 19.  گرهبند خون
 20. شقایق
 21. نام و سیما

خانگی

با دماوند خاموش

 1. بر تخت عمل
 2. زمین کال
 3. با برافروختن کبریتی
 4. رشد
 5. سازندگی
 6. سیاهه
 7. چاقو تیز کن
 8. خنده
 9. حکایت مردی که نه ...
 10. شبنم و آه
 11. خانه انسان
 12. کلیدها
 13. خانگی
 14. تاریکی در تاریکی
 15. در تماشاگه پاییز
 16. تاریخی
 17. چه بگویم ؟
 18. بچه کلاغ
 19. شب می رود  ز دست
 20. یک دو سه
 21. عمر کوتاه من و قرن  و مرگ
 22. قشو
 23. نوزاد
 24. رفتگر
 25. یاد دوست
 26. ویتنامی دیگر
 27. پیش از بیداری شهر
 28. سرود
 29. یک ضرب
 30. ایینه را بیفکن
 31. شکار
 32. ماه و دیوانه
 33. شیهه
 34. طرح
 35. چشم  نه گوش  و دهان
 36. کرانه  عظیم  دوست داشتن
 1. باور
 2. آوازی ازپنجره ما
 3. گرمسیر
 4. غزل برای درخت
 5. دیوانگی
 6. طرح
 7. پیوند
 8. زایندگی
 9. در آستانه
 10. خر در چمن
 11. چشمداشت
 12. هول
 13. رونق
 14. فاتح
 15. بیدار خواب
 16. حاصل
 17. تصویر
 18. غربت
 19. زمین باطل
 20. بهار و شادی
 21. باران چه کرد خواهد ؟
 22. دعای گل سرخ
 23. در راه
 24. دزد
 25. مگس
 26. خاموشانه
 27. بینایی
 28. کبوتران قاصد
 29. بدرود
 30. با دماوند خاموش
 31. درد دست
 32. هنگام هنگامه 12 sec/ 56kb
 

 

از قرق تا خروسخوان

آوا

 1. پیام
 2. مصب
 3. دیداری  با آتش و  عسل
 4. از قرق تا خروسخوان
 5. در فروبستگی
 6. قصیده دراز راه  رنج تا رستاخیز
 7. چراغی  فراراه  توفان
 8. بهشت زهرا
 9. هزاردستان
 10. در بزم یاد شمایم

 

 

 1. مجسمه فردوسی
 2. کارگران راه
 3. رقص ایرانی
 4. شالیکار
 5. گریز رنگ
 6. کولی من
 7. چشمه
 8. پس از من شاعری اید
 9. مارافسا
 10. موج
 11. خواب
 12. گلدان
 13. اقیانوس
 14. پاییز درو
 15. عاشق کش
 16. بهار
 17. باغ
 18. داغگاه
 19. مست
 20. سکه
 21. آرزو
 22. در شب پایان نیافته سعدی
 23. چشم ها
 24. تشویش
 25. پرواز
 26. انسان
 27. آرزوی بهار
 28. بند باز

  

 

  

دو منظومه

سنگ و شبنم

 

آرش کمانگیر (منظومه ای از سیاوش کسرایی)

مهره سرخ (منظومه ای از سیاوش کسرایی)

 

 
 1. ترانه ها
 2. رباعی ها
 3. دو بیتی ها

 

 

هوای آفتاب

خون سیاوش

 1. برگهای پاییزی
 2. آن زمرد  دلتنگ
 3. آن اینه
 4. همراه
 5. قصه مرد  آواز و گل
 6. در خانه دوست
 7. اینده کاران
 8. چون در رسد  هنگام
 9. پاییز
 10. آفتاب در شهر
 11. بدآهنگی
 12. ما برمیگردیم
 13. ریشه و جنگل
 14. کابل
 15. چشم به راه
 16. در من  کسی
 17. مار
 18. درخت تو
 19. سر جان باختن
 20. ای جان  آفتابی عشق
 21. برآ سمندر من
 22. خاموش وار
 23. دود نیلوفر
 24. ابر غم
 25. دریادلی کجا و دل تنگ من کجا
 26. یاد دورافتادگان
 27. قفس
 28. بوی وطن
 29. نهنگ
 30. دیدار خوب تو
 31. فرزند من کجاست؟
 32.  با هر چه ام که  شعله  به جان است
 33. درد خویش
 34. عمر من
 35. گره گشایی
 36. سرگذشت
 37. ما مهاجرانیم
 38. دریایی
 39. خطر
 40. غریبانه
 41. جوانی
 42. در برون رفت  ازشب یلدا
 43. سرود  کودکان
 44. محبوس در ابریشم  خویش
 45. درخت  آهو  ستاره
 46. ققنوس
 47. از این سوی با خزر
 48.  با آرزو آمده
 49. پنهانه
 50.  غم
 51. از آن  پرنده چوبی
 52. به سوار سبزپوش
 53. بر جاده های جهان
 54. هستی سوز
 55. غزل سیاه
 56. پیام
 57. ای عشق
 58. چه  کسی  کشت مرا ؟
 59. بر آب  می روم
 60.  در آزمون  آتش
 61.  باریک تر از مو
 62.   دریغا  گل سرخ
 63.  هستی باغ
 64. هوای آفتاب
 65.  واژه دلخواه
 66. خواب  آبها
 67.  نالان
 68. خواب  شمع
 1. واریز
 2. مرغ توفان
 3. زمستان
 4. سرگذشت شمشیر
 5. هنوز
 6. جست و جو
 7. طبیعت  نیمه جان
 8. حنظل
 9. انتظار
 10. سایه
 11. کبوتران اشک
 12. یادگار
 13. طرح
 14. عطش
 15. نیاز
 16. اندوه سیمرغ
 17. بادبادکها
 18. کارگاه
 19. بیداری
 20. مترسک
 21. تشویش
 22. شهرما
 23. ننگ
 24. پاییز
 25. دریا
 26. شبنم
 27. آتشی در دوردست
 28. اشک و لبخند
 29. چلچله
 30. افسوس
 31. قلوه سنگ
 32. آبادی
 33. بهانه
 34. بوی بهار
 35. گلهای سپید
 36. کابوس
 37. آرزو
 38. سنگ
 39. جفت
 40. ماهی اینه
 41. هیچ کس در خانه خود نیست
 42. طنین
 43. شبهای دشت
 44. بهار می شود
 45. داربست
 46. جهان پهلوان
 47. دیدار
 48. کودک و میوه
 49. من آن خموش  درختم
 50. کنار غم
 51. نامزدی
 52. کلید
 53.  فردا
 54. جامه ای بر آدمیت
 55. هدیه
 56. بن بست
 57. زندگی

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009