آوای آزاد »  شاعران » شهرام شاهرخ تاش »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دست بر پیشانی ایام

 
 1. گستره ی بی انتها

 2.  بالاتر از سکوت

 3.  ظلمت سوخته

 4. در مرداب نام ها و صداها

 5.  خالی ِ بی پایان

 6.  شکفته تر از دریا

 7. یار طرفه ی فصل ها

 8.  بامداد بی زخم

 9.  غریق خاکستر

 10. در رگ های تطاول

 11.  بی هیأت یک صخره

 12.  غوغای زمین

 13.  نیازی  در خون

 14.  آیینه ی تلخ

 15.  معماری شبیخون

 16. در قلب هزارپاره ی خاک

 17. تریای تنهایی

 18. در تابوت

 19. بادهای بی آبادی

 20.  سوزش پر تاول

 21.  تاج عشق

 22.  دیدار

 23.  زخم برهنه ی ساعت ها

 24.  عرفان  زوال هنوز ها

 25.  گذرگاه تپنده

 26. دشوار

 27.  سپیده دم تهران

 28.  هجوم

 29. نگاهی به اطراف

 30.  ادامه ی بی انتهای بن بست

 31. فرزانگی

 32. ترمینال های پاییز

 33.  با رقصان ترین عشق جهان

 34.  زمزمه

 35.  یادها و بادها

 36. در فقر ناگزیر واژه

 37. دست بر پیشانی ایام

 38.  برگ ریزان زمان

 39.  اعتبار

 40.  جنون راز

 41. پانزده هایکو

 42.  آن سوی بی شرط

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009