آوای آزاد »  شاعران » شاهین ز. رضایی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشک برفی

   
  1. رهگذر
  2. جد من
  3. مادر
  4. اشک برفی
  5. انبوه
  6. شیشه عمر بشر
  7. اوج بگیر
  8. صبر کن
  9. جوانان وطن
  10. بتون
 
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : sabz_idea@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009