آوای آزاد »  شاعران » شاهین سجادی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلوع

 
 1. رحمانی مقصر است
 2. طلوع
 3. به سلامتی
 4. مرگ
 5. نور
 6. خواب
 7. جای تو
 8. کج راهه
 9. پشت به پشت ، نسل به نسل
 10. میم . گاف
 11. خاکستری
 12. سیاه و معصوم
 13. سرخابی
 14. تا
 15. شب ، پدر بودن
 16. تاول
 
   

این اشعار به درخواست شاعر از دسترس خارج شد

   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009