آوای آزاد »  شاعران » سارا نوری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسم

 
 1. قسم
 2. دنیا
 3. آنچه بر ماست از ماست
 4. تو
 5. نگاه کن
 6. چهره صورتک
 7. آزادی
 8. قصه تازه ی زندگی...
 9. منم
 10. مبارز
 11. درس آموختن
 12. تصویر

 

   
   
   

 ارتباط مستقیم با شاعر : parvazeghoghnoos@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009