آوای آزاد »  شاعران » سارا خ. »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زیبا شده ای

 
  1. زیبا شده ای عروسکم
  2. زیر پای آسمان
  3. پرپچونگی های دلم
  4. لعنتی
  5. آغاز تو
  6. شبانه
  7. بی تو 1
  8. بی تو 2
  9. صدای خدا

  

 

   
   
   

 ارتباط مستقیم با شاعر : http://cottage.persianblog.ir   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009