آوای آزاد »  شاعران » رویا زرین »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین به اوراد عاشقانه محتاج است

 
 1. اولین ترانه
 2. ... تا آبی
 3.  رویینه
 4.  رؤیا
 5. انتظار و...
 6.  شاعر - دیوانه
 7.  خدای من زیباست
 8. انعکاس ما
 9.  لمس کن
 10. قهر
 11. چرا ؟
 12.  و من نفهمیدم
 13.  رو به رو
 14.  در می زنند
 15.  تلخ
 16.  آن گاه یک نگاه
 17.  هنوز کنار تو نیستم
 18.  اسب بالدار
 19.  همیشه اشتباه می کنم
 20.  شاید میان عکس
 21.  فصل سوم
 22. تمام راههای جهان
 23. فرستاده
 24.   عاشق
 25. مثلا
 26. جادویم کن
 27. شاید  این خالی
 28. تعلیق
 29. در من پرنده ای است
 30.  چیزی به جای خودش نمانده
 31.  پرهیز می کنم  از نشاندن نامم
 32.  کوک می زنم
 33.  از هیچ
 34.  در من... در تو
 35. سفر
 36.  دوستش می دارم
 37.  من گیج
 38. همین که
 39.  رؤیاهای گمشده
 40.  فرصتی برای درخشیدن
 41.  با این همه
 42.  گاه گاهی
 43.  گربه ها که خوابیده اند
 44.  صلیب
 45.  نمی دانم از تو
 46.  در کوه پایه
 47. سایه
 48.  بهتر همان  که پرنده ای
 49. اعتراف
 50.  کنار نام خودت
 51. سمفونی
 52.  سیب
 53.  بیست و چهار ساعت  کامل
 54. شعر
 55.  زاده که می شوم
 56.  بر ایند صفر
 57. تا برگردی
 58.  زندگی : داستانی برای اجرا
 59. از جهان سوم
 60.  رنگین کمان
 61.  چیزی همیشه ناگفته می ماند
 62.  ایستگاه چندم ؟
 63.  ای ماه
 64. ماهی سیاه کوچولو
 65. ما / لا / ریا
 66. بازی تمام
 67.  برای افغان
 68.  با  حفظ فاصله
 69.  آواز نی که شنیدی
 70.  آواز دهل
 71.  دیگر چه فایده
 72.  حالا که آمدی
 73.  بانوی ماه
 74.  بانوی آبی
 75. نشانی
 76.  ستارگان  را که ...
 77.  فال قهوه 1
 78.  فال قهوه 2
 79.  فال قهوه 3
 80. لطفا شماره ی مجنون
 81.  تقصیر شما نبود
 82.  آب چاله
 83. چه قدر بد شده ام
 84.  نزدیک نشو آقا
 85.  دختر که نمی خندد
 86.  هر گرگ و میش
 87.  بله ... فلانی هم
 88.  یکی بود
 89.  وقتی شقیقه هایم از ...
 90.  نامه های دنباله دار
 91.  در پاکتی درگشوده
 92. خبری نیست
 93.  کسی چه می دانست
 94.  بازی تمام شده  دیگر
 95.  مرا ببخش
 96.  شبیه خودت که نباشی
 97. ایکاروس
 98.  حالا که نامه  می نویسم
 99.   می توانی  بنویسی
 100.  ...همین چند لحظه پیش

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009