آوای آزاد »  شاعران » رضا براهنی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه اشعار

 
 1. آواز
 2. 15- از یادهای بامدادان
 3. 25- از یادهای بامدادان
 4. باغ و دریا
 5. بغلی از تنهایی
 6. باز تا کی
 7. به من بگو
 8. برهنه ای در چهارراه
 9. چراغ سرخ تخیل کنار...
 10. در مدار شب
 11. در پاییز
 12. دعا کنید که عاشق  ...
 13. عشق این خطه
 14. اعتراف
 15. قلم گیاهی
 16. قدرت
 17. گل بر گستره ماه
 18. حماسه معکوس
 19. حوادث
 20. جنگل و شهر
 21. کبوتران
 22. لحظه
 23. مرد
 24. مرگ یک مرد
 25. مصیبتی زیر آفتاب
 26. نرم و نیلی
 27. امت تو
 28. پهلوی چپ مهتاب
 29. پس از پایان
 30. پیامی از شب کهن
 31. رویایی دیگر
 32. سفر پیدایش
 33. حکایت
 34. زمین و من
 35. تصاویر شکسته زوال
 36. تبر
 37. صبح را جاری کن
 38. شراب گیسو
 39. شب به خیر

 

  

 

   
   
   

به کوشش محمد یونسی

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009