آوای آزاد »  شاعران » رضا عباسنژاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من و تو

 
 1. باور کن
 2. پدر خوب
 3. راه
 4. من و تو
 5. دوست داشتن
 6. ستاره
 7. عشق تو
 8. خدا
 9. سوگ مادر
 10. قایق شکسته
 11. کسی در من می میرد
 12. سالها است
 13. اولین ها و آخرین ها
 14. مرثیه ای برای مادر
 15. من و تو 1
 16. من و تو 2
 17. من و تو 3
 18. قافیه
 19. آوار
 20. مرثیه
 21. هر چه باداباد
 22. مرثیه
 23. من و تو
 24. خدا
 25. آخرین دیدار
 26. کهکشان عشق
 27. گل یاد
 28. آبشار

  

 

   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : PDCA4U@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009