آوای آزاد »  شاعران » رسول کامرانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل امروز

 
  1. قمار باز
  2. دریا
  3. بانوی بهشت
  4. برای اهواز شهر رویاها
  5. بلوند گیس بریده
  6. من از تو می مردم
  7. نمایش
  8. غزل باکره
  9. شک دارم
  10. ضد حال

 

   
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : rasool.kamrani@gmail.com
http://rasoolkamrani.blogfa.com  

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009