آوای آزاد »  شاعران » رسول آقازاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

رفتم از دست...؟

 آن روز که مُردم هیچ خبری ازمن نبود!
 ایا بود؟
 کس مرا ندانست که
 از کجا آمده ام
 به کجا می روم و
 آمدنم مرگ که بود
 آنروز که رفتم ازدست !
 کسی از من خبری داشت؟
 شب!!!
 شبی از بی حوصلگی خوابم نبود
 شب به رخم حادثه ها می نمو
د بغض شبا ترانه ها گفته بود
 سوی دلم قافلـــه ها می نمود
منتظرم که باز خواهم گفت!
 خبری از دست رفتنم
 منتظرم!؟
 شاید انتظار خبری بیاورد
 شاید باز اید به دستم؟
 منتظرم؟

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009