آوای آزاد »  شاعران » رسول آقازاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتظار

 دلم را برده آن چشم سیاهت
 چه راهت می فتد بر من نگاهت
 نشینم آنقدر من در کنارت
 که آخر سر رود این انتظارت
 سفر کردم که باز ایم به سویت
 تا نمانم بیش از این در آرزویت
 اگر حالا کسی دیگر نمرده است
 فقط از درد دلهای تو بوده است

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009