آوای آزاد »  شاعران » رسول آقازاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترانه

ماه پیشونی

 1. حرف دل
 2. قبله دل
 3. نقش وفا
 4. غرور
 5. ترانه
 6. سوز و نوا

  

 1. انتظار

 2. وجود تو

 3. روزگار  له شدن

 4. رفتم از دست...؟

 5. ماه پیشونی

 6. ماه پیشونی2

 7. مهراسارت کجاست؟

 8. گم گشته

 9. شعری برای ایدا

 10. فریاد

  

   
   
   

 ارتباط مستقیم با شاعر :  rasull_aghazadeh@parsimail.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009