آوای آزاد »  شاعران » رحیم رسولی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شبهای شعر چشمهای تو

 
 1. از عشق بگو
 2.  تا چند شما
 3.  با اینه در اینه
 4.  داغدار مرگ شیون
 5.  از تبار سبز
 6.  ساز زندگی
 7. ساز جدایی
 8.  زمین پایان انسان نیست
 9. چه خواهد گفت فردا...
 10.  ولی خوب
 11.  پلک هشت
 12.  متهم 2
 13. فردا - آفتاب
 14.  قوم ناپرهیز
 15.  درنگی در خیابان
 16.  سایه ای در جاده
 17. خودمونی
 18. غزل نحس
 19.  القصه
 20.  دروازه های ناگهانی
 21.  بد کیش
 22.  پایان
 23.  باور تلخ
 24. زهد ریا
 25. آخرین امید
 26.  پیش پای برگ
 27. شاعران زندگی
 28.  نیم روز واقعه
 29.  سیگار
 30.  نوشته های وارونه
 31.  درست مثل آزادی
 32.  فکر نمی کنم
 33.  متهم
 34.  فریاد ایمان

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009