آوای آزاد »  فهرست شعرا » 


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

یدالله مفتون امینی

مفتون امینی در سال 1 306 در شهرک شاهین دژ واقع در پیردامون تبریز چشم به جهان گشود
دوره آموزش های دبستانی و دبیرستانی را در زادگاهش به پایان رساند
سپس به تهران وارد شد و وارد دانشگاه شد
در رشته حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران موفق به دریافت درجه لیسانس گردید پس از فارغ التحصیلی به کار قضاوت پرداخت

 

دفتر  های  شعر

  1. دریاچه        تبریز   1336

  2. کولک     1344   تبریز   شمس

  3. انارستان           ابن سینا    1346

  4. نهنگ یا موج  گزینه کولاک و  انارستان            تهران   1357

  5. فصل  پنهان   گزینه  اشعار     تهران   1370

 

آبی

شبانگاهان لب دریاچه می رفتم
و می گفتم به خود او یک شب آنجا دیده خواهد شد
من او را پیش از این هرگز ندیده نام او را نیز نشنیده
ولی انگار با هم روزگاری آشنا بودیم
نمی دانم کجا بودیم
که من در نیلی چشمان او
او در کبود رود شعر من
زمانها در شنا بودیم
شبی آمد ولیکن دیر وقت آمد
نه فانوسی نه مهتابی
هوا بس تیره بود و دامن دریاچه پر توفان
سوار قایقی گشتیم و بر خیزابها رفتیم تا دیری
ولی دردا چه تقدیری
من او را باز هم شناختم زیرا
که شب تاریک بود و موج نیرومند
از آن سو قصه تلخی است
ای افسوس ای اندوه
او را موجها بردند
و اینک هر سحر در قلب من نیلوفری نمناک می روید ...
 


در دو سو

ما هر دو در یک دشت می چریدیم
دشتی بزرگ و سبز و پاک وجاری
جز عکس هم در چشم هم ندیده
همچون دو آهو از جهان فراری
در شرق ما دریاچه ای گوارا
در غرب ما هم باغ و بیشه ای بود
وز موج خیز و سایه بند اطراف
ما را دل پرهیز پیشه ای بود
یک روز صدها مرد تیشه در دست
از سوی مغرب نا گهان رسیدند
یک چند کوشیدند از چپ و راست
تا خندق پهناوری کشیدند
رود بزرگی در میانه دشت
افسوس او یک سو و من به سویی
چندان جدا ماندیم و خالی از هم
کز ما به هم نفشاند باد بویی
تا کی بخشکد رود این جدایی
هر صبح و شب دمساز ناله بودم
افتادم این سو شبنم گا سرخ
ای کاش آن سو داغ لاله بودم

 

  
 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009