آوای آزاد »  فهرست شعرا » 


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمدرضا شفیعی کدکنی

شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن روستایی در پیرامون تربت حیدریه چشم به جهان گشودآموزشهای دبستانی و دبیرستانی را درمشهد به پایان رساند در دانشگاه مشهد در رشته زبان و ادبیات فارسی لیسانس گرفت از دانشگاه تهران با درجه دکتری فارغ التحصیل شد
او ابتدا شعرهایی در وزن قدیم می گفت ولی بعد ها این شیوه را کنار نهاد و به نوگرایی رو آورد
 

دفترهای  شعر

  1. زمزمه ها         مشهد  امیرکبیر    1344

  2. شبخوانی         مشهد  توس   1344

  3. از زبان  برگ        توس   1347

  4. در  کوچه  باغهای  نیشابور      توس  1350

  5. از  بودن و سرودن       توس     1356

  6. مثل درخت  در  شب  باران            توس    1356

  7. بوی جوی مولیان    توس     1356

 

دو خط

دیروز چون دو واژه به یک معنی از ما دو نگاه
هر یک سرشار دیگری
اوج بیگانگی و امروز چون دو خط موازی
در امتداد یک راه یک شهر یک افق
بی نقطه تلاقی و دیدار حتی در جاودانگی
 


آبی

لحظه خوب
لحظه ناب
لحظه آبی صبح اسفند
لحظه ابرهای شناور
لحظه روشن و ژرزف جاری
حاصل معنی جمله آب
لحظه ای که در آن خنده هایت
جذبه را تا صنوبر رسانید
لحظه آبی باغ بیدار
لحظه روشن و نغز دیدار
 


سرود

از آن سوی مرز باور و تردید
می ایم
خسته بشته می ایم
همرنگ درخت در هجوم دی
می پایم تا بهار می پایم
خاموشم و انتظار سر تا پا
تا سبزترین ترانه را فردا در چهچه بوسه تو بسرایم
 

 

  
 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009