آوای آزاد »  شاعران » پیمان آزاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذهن مصلوب
سروده های دیروز

 
 1. کوچ باد
 2. اکسیر زندگی
 3. پرده دود آگند
 4.  زبان طبیعت
 5.  شدن
 6.  فرشته یا شیطان
 7.  طعمه
 8.  پاییز ماندگار
 9. برپا ایستاده ام
 10.  اسیر
 11.  زندگی ما
 12.  عقاب خیال
 13. هراس
 14.  پیام
 15. تکرار
 16.  فرو خفتگان
 17.  ماندن
 18.  تنهایی
 19.  سحر
 20. قربانی
 21.  بی درنگ باز می گردم
 22.  دستمایه تجاوز
 23.  پیام
 24.  دقیقه هجرت
 25.  مفهوم  آزادی
 26.  کهکشان ناپیدا
 27.  ذهن مصلوب
 28. عاریه شیطانی
 29.  افسون
 30.  کلام  کهنه
 31. گذار
 32.  غریزه آزادی
 33.  می دانم
 34.  کلیشه های تکرار
 35.  مرداب درون
 36.  تازیانه باد
 37.  فسون کهنه
 38.   بی نیازی
 39. سپیدی کاغذ
 40.  آزاد ی

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009