آوای آزاد »  شاعران » پرویز ابوالفتحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

صدف زندگی چه لطفاتی داشت

سفری در وهم

 1. گناه
 2. عتیقه
 3. صدام
 4. صدف بانو
 5. جعبه بزک
 6. رفت
 7. جواز
 8. چنگ
 9. چنگی
 10. به مادر گفتم
 11. غریق
 12. رها کن
 13. خیز
 14. مرا
 15. چرخ
 16. دیدار
 17. ستاره
 18. آرزو
 19. پوچ یک
 20. پوچ دو
 21. کافی شاپ
 22. من ملعونم
 23. رفت
 24. سه
 25. دو
 26. نه آتش
 27. کسی نیست
 28. دمی خواهم
 29. دقیانوس
 30. تنهایم
 31. به هیچ کس
 32. در غم تو
 33. به دخترم
 34. به دشت
 35. مرا می خواند
 36. به رقص درآ
 37. می روم
 38. بر بام
 39. عشق من هستید
 40. زنگ نزد
 41. تو تنهایی

 

  

 1. با باد در جاده
 2.  خروش ایل
 3. مردی برازنده تو
 4.  صداقت تو
 5.  دزد شهری برد
 6.  زنجره در دور دست می خواند
 7.  فریاد
 8.  سیاوشان دوباره بروید
 9.  با شمایم
 10.  دت چوپان
 11. پوچ
 12. رود شیون کرد
 13.  قسم
 14. فال قهوه
 15.  باز می ایی
 16.  تو شعر منی
 17. برای پیر
 18.  هجرت
 19.  مردی می اید
 20. سفری در وهم
 21. کاش
 22. در پی تکم
 23.  تو نیستی
 24.  رفت باید
 25.  سفر
 26.  قهر
 27. من مانده ام
 28.  لبت را به می بسپار
 29. برای دوست
 30. هرگز غزلی نسرود
 31.  تو باز آمدی
 32.  در بلندا صخره ابری
 33. دد
 34.  برج
 35. خنجر دوست
 36.  نی لبک عشق
 37. دوستت دارم
 38.  ایمان بیاوریم
 39.  مرا بگذار
 40.  اندیشه  زلال خاطره
 41.  پوپک عشق
 42.  همچنان پابرجا
 43.  رؤیای شکوفه در بهار
 44. مویه

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009