آوای آزاد »  شاعران » پروانه فتاحی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

مگر چه کرده ام به تو

تولد

 1. سلام
 2. ظهور خوبی ها
 3.  پیدای نهان
 4. حضیض گل سرخ
 5. از نو پرواز کن
 6.  رنگ های شادی
 7.  سنگ عاشق
 8.  فردا چگونه است
 9.  فاتح
 10. دختر دریا
 11. بزرگ کوچک
 12. پروانه های کاغذی
 13.  عصیان
 14.  هاله ای از تردید
 15.  دورتر از همیشه
 16.  مگر چه کرده ام به تو
 17.  شطرنج

   

 1. زمزمه ی صبح
 2. تولد
 3. غریبه ی زمان
 4. جز برای یکی
 5. می دانم می ایی
 6. سبزینه های خیال
 7. رویش سبز
 8.  سرود زندگی
 9. آسایش دوباره
 10. کوره ی درون
 11. دوباره رستن
 12.  جاودانگی

 

 

 

خواب و بیداری

 
 1. کاش می شد
 2. دستهای فرشتگان
 3. خواب مرواریدها
 4. شاخه های نور
 5.  بارش خیال
 6. تبسم ذهن
 7. رویش گل یخ
 8. صورتک خیال
 9. گل های خیال

   

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009