آوای آزاد »  شاعران » نیما یوشیج »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه اشعار

 1. آی آدمها
 2. یاد
 3.  بوجهل من
 4. نه ، او نمرده است
 5. خرمن ها
 6. سایه ی خود
 7. تابناک من
 8. نیما
 9.  بازگردان تن سرشگشته
 10. منظومه به شهریار
 11. با غروبش
 12. مادری و پرسی
 13. ناروایی به راه
 14.  مردگان موت
 15. کینه ی شب
 16. ناقوس
 17. مانلی
 18. پی دارو چوپان
 19. بخوان ای همسفر  با من
 20.  گنج است  خراب را
 21. داستانی نه تازه
 22. شب دوش
 23. روز بیست و نهم
 24. حباب
 25. شب قورق
 26. کار شب پا
 27.  وقت تمام
 28. که می خندد ؟ که گریان است ؟
 29. از عمارت پدرم
 30. خروس می خواند
 31. او را صدا بزن
 32. پادشاه فتح
 33. از دور
 34. گندنا
 35.  روی جدارهای شکسته
 36.  در فروبند
 37.  نام بعضی نفرات
 38.  عود
 39.  آقا توکا
 40. جوی می گرید
 41. می خندد
 42.  آن که می گرید
 43. ابجد
 44. مهتاب
 45.  در شب تیره
 46. او به رؤیایش
 47. شاه کوهان
 48. تلخ
 49. اجاق سرد
 50. هنگام که گریه می دهد ساز
 51. مرگ ککلی
 52. با قطار شب و روز
 53.  ماخ اولا
 54.  بر فراز دشت
 55.  سوی شهر خاموش
 56. جاده خاموش است
 57. بر فراز دودهایی
 58. باد می گردد
 59.  نطفه بند دوران
 60. هاد
 61. در ره نهفت  و فراز ده
 62. یک نامه به یک زندانی
 63.  در بسته ام
 64.  چراغ
 65. در شب سرد زمستانی
 66.  تا صبح دمان
 67.  هنوز از شب
 68.  مرغ شباویز
 69. شب است
 70.  مرغ آمین
 71.  حکایت
 72.  قایق
 73.  آهنگر
 74.  در نخستین ساعت شب
 75.  خونریزی
 76. داروگ
 77. خانه ام ابری است
 78.  ری را
 79. همه شب
 80.  در کنار رودخانه
 81.  دل فولادم
 82.  روی بندرگاه
 83. شب پره ی ساحل نزدیک
 84.  هست شب
 85.  فرق است
 86.  برف
 87.  سیولیشه
 88.  در پیش کومه ام
 89.  کک کی
 90.  بر سر قایقش
 91.  پاسها  ازشب گذشته است
 92.  تو را من چشم در راهم
 93. شب همه شب

 

 1. از : قصه ی رنگ پریده ، خون سرد
 2. ای شب
 3.  منت دو نان
 4. افسانه
 5.  شیر
 6.  چشمه ی کوچک
 7.  یادگار
 8.  آنگاسی
 9. بز ملا حسن
 10. گل نازدار
 11.  مفسده ی گل
 12.  گل زودرس
 13. محبس
 14. خارکن
 15.  روباه و خروس
 16. جامه ی نو
 17. خانواده ی سرباز
 18. از ترکش روزگار
 19.  به یاد وطنم
 20. بشارت
 21.  تسلیم شده
 22.  شمع کرجی
 23. قو
 24.  قلب قوی
 25.  گرگ
 26.  آواز قفس
 27. جامه ی مقتول
 28.  نامه
 29.  پسر
 30.  شهید گمنام
 31. سرباز فولادین
 32.  آنگاسی
 33.  به رسام  ارژنگی
 34. خواجه احمد حسن میمندی
 35.  عبدالله طاهر و کنیزک
 36.  خروس ساد ه
 37.  کرم ابریشم
 38. اسب دوانی
 39.  کچبی
 40.  عقاب نیل
 41.  عمو رجب
 42.  خریت
 43. صدای چنگ
 44.  انگاسی
 45. انگاسی
 46.  کبک
 47.  خروس و بوقلمون
 48. عقوبت
 49. بهار
 50.  سال نو
 51.  پرنده ی منزوی
 52.  آتش جهنم
 53.  میرداماد
 54.  در جوار سخت سر
 55. دیهاقانا
 56.  خوشی من
 57.  هیئت در پشت پرده
 58. خاطره ی  امزناسر
 59.  خاطره ی مبهم
 60.  گنبد
 61.  نعره ی گاو
 62.  فضای  بیچون
 63. صبح
 64. دود
 65.  قلعه ی سقریم
 66.  ققنوس
 67. غراب
 68. مرغ غم
 69.  می خندد
 70. دانیال
 71.  مرغ مجسمه
 72.  وای بر من
 73.  پدرم
 74.  گل مهتاب
 75. لاشخورها
 76.  ای عاشق فسرده
 77.  زیبایی
 78. خانه ی سریویلی
 79. پریان
 80.  اندوهناک شب
 81.  هیبره
 82.  همسایگان آتش
 83. شکسته پر
 84.  خنده ی سرد
 85.  امید پلید
 86. گم شدگان
 87.  پانزده سال گذشت
 88.  وقت است
 89.  خواب زمستانی
 90.  من لبخند
 91.  لکه دار صبح
 92.  جغدی پیر

 

 

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009