آوای آزاد »  شاعران »  نامه های عاشقانه نیما »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

نامه های عاشقانه

 

 1. تهران  | 18 حوت 1302
 2. تهران | 14 اردی بهشت 1304
 3. 10 اسفند 1302
 4.  فروردین 1305
 5. 8 اردی بهشت 1305

 6.  شب 10 اردی بهشت 1305

 7. شب 11 اردی بهشت 1305
 8. 12 اردی بهشت 1305

 9. 18 اردی بهشت 1305
 10. شب 21 اردی بهشت 1305
 11. 24 اردی بهشت 1305
 12. 25 اردی بهشت 1305
 13. 1 خرداد 1305
 14. شب 2 خرداد 1305
 15. 17 دی 1305
 16. 19 مهر 1306
 17.   - - - - - - - -
   
   
   

 پا ورقی :

در میان شاعران و نویسندگان ایرانی بسیار اندکند کسانی که تأمل ها و نامه های عاشقانه خود را به یادگار گذاشته باشند . شاعر برجسته معاصر نیما یوشیج یکی از این معدود نمونه هاست. در نامه های عاشقانه نیما ما با چشم اندازی بسیار لطیف و شورانگیز رو به رو می شویم .

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009