آوای آزاد »  شاعران » نادر نادرپور »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمه ی خورشید
1336 - 1338

چشم ها و دست ها
1326 - 1332

 1. سرمه ی خورشید
 2. مستی
 3. ایینه ی دق
 4. فال
 5. بیم سیمرغ
 6. مسافر
 7. نیشخند
 8. برف
 9. حسرت
 10. گوماتای آسمان
 11. گریه
 12. در پایان
 13. تیغ دو سر
 14.  کابوس
 15. میدان
 16.  ستاره ی دور
 17. ابر
 18. پیکره ها
 19. نگاه
 20. زنده در گور
 21. پیوند
 22. نیایش
 23. شیشه و سنگ
 24. تهران و من
 25. امید یا خیال
 26. شامگاه
 27.  زنبق
 28.  فالگیر
 29.  داغ صبح
 30.  پوپک
 31. کوچه میعاد
 32.  تیشه ی برق
 33. گل ماه
 34.  فانوس
 35.  تب و عطش
 36.  نامگذاری
 37. بر ستون  بسته
 38.  شمع مهر
 39. از ویس به رامین

 

 1. رقص  اموات
 2. شب در کشتزاران
 3. درود بر شب
 4. دیوانه
 5. محبوس
 6. مرگ پرنده
 7. یادبودها
 8. پرده ی ناتمام
 9. سرگذشت
 10. در چشم دیگری
 11. از درون شب
 12. ناله ای  در سکوت
 13. بر گور  بوسه ها
 14. چشم ها و دست ها
 15. در هر چه هست و نیست
 16. هوس ها
 17. مرداب
 18. ملال  تلخ
 19. طغیان
 20. گمراه
 21. سرود خشم
 22. خوشه های تلخ
 23. برف و خون
 24. ویرانه ی قرون
 25. تک درخت
 26. شب بیمار
 27. یاد دوست
 28. یاد ونیز
 29. دیگر نمانده هیج
 30. دو در

دختر جام
1331 - 1333

خون و خاکستر
1360-1367

 1. همزاد

 2. آخرین فریب

 3. دختر جام

 4. ناگفته

 5. انتظار

 6. سفرکرده

 7. بیگانه

 8. نامه

 9. ملال

 10. بی پناه

 11. آشنا

 12. یاد

 13. گریز

 14. باغ

 1. قصه ی بهاری
 2.  نیمه ای از نامه
 3. خون و خاکستر
 4.  کلبه ای بر سر موج
 5.  بازی اسپانیایی
 6.  فانوسی   در سپیداران
 7. سهراب  و سیمرغ
 8.  اینده ای در گذشته
 9. بر آستان بهاران
 10.  رشته ی گسسته
 11.  غزل 3
 12. صلیب و ساعت
 13.  قاب عکس

شعر انگور
1334 - 1335

زمین و زمان
1366-1374

 1. طلسم

 2. چاره

 3. دیدار

 4. آشتی

 5. برده

 6. شعر خدا

 7. چشم بخت

 8. تقدیر

 9. شعر انگور

 10. باران

 11. دزد آتش

 12. کینه ها

 13. از گهواره تا گور

 14.  تشنگی

 15.  فریاد

 16.  بی جواب

 17. چشم  در راه

 18.  پدر

 19. پاییز

 20. تازه طلب

 21.  بت تراش

 22. دیو

 23.  جام  جهان نما

 

  

 1. الماس و دندان
 2. مینیاتور
 3. پله ی شصتم
 4. نقابدار عریان
 5. نجوایی  در حضور ایینه
 6. پلی میان زمین و آفتاب
 7. عنکبوت و اندیشه
 8. نگاهی  در شامگاه
 9. از اهرمن  تا تهمتن
 10. هراس
 11. نگین و داس
 12. شب و شهر
 13. صدای پا
 14. در قلب این اقلیم  بی تاریخ
 15. آن پرتو سوزان جادویی
 16. همزاد پنهان
 17. کاخ کاغذین
 18. خطبه ی زمستانی
 19. کسی هست در من
 20. زمزمه ای در شب
 21. زورق بی سرنشین
 22. مردی با دو سایه
 23. نقطه و خط
 24. درخت ها و من
 25. عکس فوری
 26. کشف حجاب
 27. زمین و زمان
 28. شب آمریکایی
 29. سفری از انجام  به آغاز
 30. خون و ناخون
 31. ونیز ... ونیز
 32. عقرب و عقربک

 

صبح دروغین
1356-1360

از آسمان تا ریسمان
1345 - 1349

 1. عقاب ها در کویر
 2. در پشت گره کراوات
 3. نوید
 4. تنگ شراب  و شعر من
 5. به : محمد اقبال
 6. هند
 7. دودی پس از حریق
 8. از اعماق
 9. بیمار بیدار
 10. تردیدی درطوفان
 11. غزل1
 12. غزل2
 13. خورشید  نیمه شب
 14. زمزمه ای در باران
 15. مدح برهنگی
 16. شبی با خویش
 17. دو ، یعنی یک
 18. خوابی به بیداری
 19. بر صلیبی دوگانه
 20. گل و بلبل
 21. چار درد
 22. نامه ای به : نصرت رحمانی
 23. صبح دروغین
 24. دو پیکر
 25. چراغ دور
 26. تعبیر
 27. از رم تا سدوم
 28. در بازتاب شعله ی کبریت
 29. میلاد ستاره
 30. در زیر آسمان  باختر
 31. طلوعی از مغرب
 32. دورنما
 33. کیفر
 34. عاشقانه
 35. پاریس و تائیس
 1. از آسمان تا ریسمان
 2. ای زمین ، ای گور ، ای مادر
 3. معراج
 4. شهمات
 5. درخت می گوید
 6. در سایه ی کبود دو انگشت
 7. شکار
 8. رستخیز
 9. از میان چناران
 10. موزه
 11. دریچه ای رو به شب
 12. ماه و اینه
 13. از موج تا اوج
 14. طلوعی در شب
 15. سرگذشت
 16. سفری  در سحر
 17. خطابه ی بهاری
 18. قصه ای کوتاه
 19. زنی چراغ به دست
 20. سرزنشی در ستایش
 21. بهانه ی دوست
 22. روح القدس
 23. دعایی در ژرفای شب
 24. از نیمه ای به نیمه ی دیگر
 25. نگاه عاشقانه ای به درخت
 26. با چراغ سرخ شقایق
 27. صبحانه
 28. مدیحه
 29. در میان سرخ و سبز
 30. گشت و بازگشت
 31. شمع  و مرد
 32. برف و خورشید
 33. آهوانه

 

شام بازپسین
1350-1355

گیاه و سنگ نه ، آتش
1339 - 1344

 1. بی هیچ پاسخی
 2. بامدادی -1
 3. بامدادی -2
 4. در نومیدی
 5. نیزه ای در هوا
 6. رازی میان ما
 7. پیش از غروب
 8. خورشید واژگون
 9. پرواز
 10. خرمن
 11. آهنگ خزانی
 12. دری به جنون
 13. فتنه ای در شام
 14. رندانه
 15. خطی  در انتهای  افق
 16. شهابی درتاریکی
 17. صدایی در شب
 18. غروبی در شمال
 19. در نور چراغ
 20. دورنمای شهر
 21. شاعر
 22. اسب ، هواپیما ، رودکی و من
 23. از بهشت با حوا
 24. سنگی به شکل دل
 25. عریضه
 26. از دور و از نردیک و از دور
 27. توفان نوح
 28. شام بازپسین
 29. مکث عکس
 30. دعایی در طلوع
 31. تصویر دیگر
 32. مرثیه ی بهاری
 33. چراغی در شب دریا
 34. در باغ سبز
 35. خطبه ای برای آب
 36. نقشه ی طبیعی
 37. شبی در کارگاه تندیسگر
 38. فصل پنجم
 39. خانه تکانی
 40. خطبه ی نوروزی
 41. سفید و سیاه
 42. شهر رمضان
 43. سفرنامه
 44. شب
 45. ایینه
 46. مستی
 47. نامه ای به دوردست
 48. پلنگ و ماه
 49. زخم نهان

 

 1. چراغی از پس نیزار
 2.  بازگشت
 3. نه شکوفه ،  نه پرنده
 4.  سیگارها
 5. بعد از هزار سال
 6. رؤیا
 7. مردی  در انتظار خویش
 8. برگ و باد
 9. چشمه
 10. گهواره ای در تیرگی
 11. یک لحظه  زیستن
 12. در انتظار آنچنان روز
 13. بشنو از نی
 14. از پس دیوار سال ها
 15. شیهه ی خاموش
 16. طلوعی در غروب
 17. حادثه
 18. شعر من و شعر باد
 19.  در غبار خنده ی خورشید
 20. شهادت
 21. در کنار پنجره
 22. درختی در اندیشه ی من
 23.  حماسه ای  در غروب
 24. کتاب پریشان
 25. پنجره ی خاموش
 26. نقاب و نماز
 27. رؤیایی در آفتاب
 28.  دو ایینه
 29.  از بهشت  تا دوزخ
 30. گیاه و سنگ نه ، آتش
 31. دو روز یا ده سال ؟
 32. بهار نزدیک
 33. از من  تا خورشید
 34. از نقطه تا دایره
 35.  قلب بالدار
 36. رم
 37. درخت و کبوتر
 38. از مرداب  تا دریا
 39. دولت  بیدار
 40. منظره
 41.  سیب ها و قلبها
 42. کودک
 43.  جاده ، خالی است
 44.  اول و آخر این کهنه کتاب
 45. دری بدان سو
 46. مرثیه ای  برای ...
 47.  ساحل  یادگار
 48.  چکامه ی  کوچ
 49.  لعل های  امید
 50. مار و گنج
 51. ایینه ای بر سنگ
 52. از دریچه ی  قطار
 53. جغرافیا
 54. گل یخ

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009