آوای آزاد »  شاعران » محمدرضا خاکبازنیا »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اشک تاک

 
  1. طلوع دوباره افتاب

  2. شب انتظار

  3. کیستی

  4. حذر از عشق

  5. پیاله عشق

  6. سکوت

  7. خزان زندگی

  8. عشق پایدار

  9. غروب عشق

  10.  گمشده

 
   
   
   


 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009