آوای آزاد »  شاعران » محسن نعمانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حقیقت سیاه

 
  1. خسته جان
  2. درد تنهایی من
  3. ایستادگی
  4. من - تو
  5. حقیقت سیاه
  6. فاصله
  7. چشمان خیس مادر
  8. مناجات
  9. خویشتن
  10. مثل من

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009