آوای آزاد »  شاعران » محسن نعمانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

خویشتن

روزی از خویشتن پرسیدم ؛
از خود چه می خواهی ؟
کمی در خود فرو رفت و سپس گفت :
نمی دانم ،
اینکه می خواهم آرزوست ،
رویاست ،
یا کابوس است !؟
از دنیا آرامش خواستم ؛
لایق ندانست ...
از خدا مرگ عین توانایی خواستم ؛
گمان نمیکنم بدهد ...
ا زخویشتن صبوری خواستم ؛
زمان را به من نشان داد.

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009