آوای آزاد »  شاعران » محسن نعمانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چشمان خیس مادر

چشمان همیشه خیس مادر
به انتظار فرزند از دست رفته
دسته گلی پر پر
پلاکی بی زنجیر
دکمه ای بی پیراهن
در تابوتی از جنس وطن
از جنس ایثار
از جنس ایران
کنون که من و تو
سفیدی می بینیم بر خاک وطن
اشک مادر بر پیکر فرزند
در خاک وطن
خون می بیند
بر خاک وطن
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009