آوای آزاد »  شاعران » محسن نعمانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

من-تو

من - نیمه شبی تاریک در قبرستان خویشتن
تو - طلوعی زیبا در اقیانوسی آرام
من - جعبه ای از باروت ، پر
تو - گلدانی از زنبق ، زیبا
من - نیمه راهی گمگشته
تو - میانبری عاشق
من - همیشه در راه
تو - همیشه منتظر
من - عاشقی خسته جان
تو - صدایی آرام بخش
من - تکه یخی سرگردان
تو - دریایی بیکران
من - گنه داری بی پایان
تو - گنه بخشی بلاعوض
من - بنده ی حقیر و پست تو
تو - خدایی بخشنده و دوستدار من
من - گدایی همیشه طلبکار
تو - نعمت داری همیشه بدهکار
من - انسانی بی نسب
تو - پروردگاری تنها

 
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009