آوای آزاد »  شاعران » محمد جاوید »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فرق من و او

بین اینجانب و اون حاجی فلان فرقی عظیم
بوده است در بین ما از روزگاران قدیم
بنده مفلس فی امان الله و او سر شار وتوپ
او بود خوشحال و من بادرد و غم باشم ندیم
جیب هایم لانه انواع و اقسام مگس
از حساب بانکی اش آگه بود رب کریم
خانه اش شمران و ویلای شمالش رامسر
لانه ام دروازه غار از سالها آنجا مقیم
او خورد استیک و پیتزا من خورم آبدوغ خیار
اورود هند واروپا من سوی شابدولعظیم
او بِدر رفته ست از دستش حساب بانکی اش
فوت آبم من بدهکاری خود به مش رحیم
نیستم من مالک متری زمین بَهرِ وفات
بُرج وویلاهای او باشند برجا و قویم
روزها با خط یازده می روم دنبال کار
خودرو او پاترول و بنزِ الگانسی عظیم
قار وقوری در شکم دارم زفرط گشنگی
معده اش آرامگاه جوجه و گوشت و حلیم
بس که در کارش بود کَلّاش ومکار وزرنگ
خُرد باشد نزد او اعمال شیطان رجیم
الغرض من مانده ام حیران که ایا آدمم ؟
من که دارم دردهای کهنه و سخت و الیم
گفت «جاوید» از برایم شعرکی طناز و ناب
تا شوند آگه همه از روزگار این یتیم
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009