آوای آزاد »  شاعران » محمد جاوید »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رویای شیرین

 
 1. غزال رمیده
 2. عشق یعنی
 3. سخنی با جام
 4. کاش
 5. سرای سالمندان
 6. هیچ دانی
 7. کشت بی حاصل
 8. فرق من و او
 9. رویای شیرین
 10. آی آدمها
 11. جوانی
 12. ماجرای من و منشی
 13. ظواهر دنیوی
 14. اهل عرفانم من
 15. لحظه های انتظار
 16. گذر زمان
 17. اراده کن
 18. نیسم شاعر
 19. اینگونه باش
 20. نمی دانم

 

   
   
   
 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009