آوای آزاد »  شاعران » محمد زهری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گلایه

جزیره

 1. گل قالی
 2. با سایه ای دیگر
 3. هر چه دارم ، می فروشم
 4. گلایه
 5. نامرد
 6. شهر خالی نیست
 1. به فردا
 2. امید
 3. یک چشم ، یک دست
 4. دلم تنگ است

 

شبنامه

مشت در جیب

 1. یک
 2. دو
 3. سه
 4. چهار
 5. پنج
 6. شش
 7. هفت
 8. هشت
 9. نه
 1. در چاهسار مغرب
 2. تغافل
 3. ناسزا
 4. که نپرس
 5. نازنین قصه
 6. حلول
 

... و تتمه

 
 1. امتداد
 2. آدمک
 3. خون گوارا
 4. عطسه بهبود
 5. در خانه من
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009