آوای آزاد »  شاعران » محمد ر. »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیچک

 
  1. یادگار دردنک
  2. تو مگر خدا نداری ؟
  3. قناری
  4. من کجا و تو کجا ؟
  5. نفرین انتقام
  6. پیچک
  7. شوکران
  8. جرم تو ماندن و جرم من رفتن
  9. طاقت بریده
  10. تو پاکی

 

 

   
   
   

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009