آوای آزاد »  شاعران » محمد معلم »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارپاره ها

مثنوی ها

 1. سایه مرگ
 2. روز خالی
 3. امید زندگی
 4. شب باران
 5. مادر

 

 1. عاشقانه
 2. برگ و باد

   

 

شعر های نو

قطعات

 1. مهمان شبانه
 2. آنگاه زمین...
 3. پل
 4. در معبر زمین و زمان
 5. انتظار
 6. چه ماتمی است ... ؟
 7. تهران
 
 1. گنج شایگان
 2. غم نامه
 3. سه ترانه

 

 

غزل ها

 
 1. پریشانی
 2. خواب راحت
 3. درد هجران
 4. چون نمی سوزد ؟
 5. افسانه جم
 6. نفرین خلق
 7. عشق
 8. پیک سبک پا
 9. قافله گل
 10. میکده
 11. چشمه ی مهتاب
 12. شعر روان
 13. بیگانه
 14. شهرت
 15. مظفر مغلوب
 16. هزار دست ، هزار چشم
 17. حاشا
 18. آیینه
 19. آه گرفتاران
 20. چلچراغ خانه ی من
 21. خواب آفتاب
 22. حرف نگفته
 23. نشانی
 24. سنگ گور
 25. پیام
 26. قفس زاد
 27. غزل شب
 28. سبوی گل

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009