آوای آزاد »  شاعران » محمد حقوقی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

سبدها
1339-1343
زوایا و مدارات

اندوهیادها
شعرهای سپید
 

 1. حکایت همچنان باقی ست
 2. آن روز ، روز باران
 3. رقص
 4. اگر بمانم تا سالهای دیگر عشق

   

 

 1. کاشکاش
 2. خطابه ی قاف
 3. کبک یا ققنوس
 4. منظومه
 5. خاطره
 6.  نگاه
 7.  میزبان  بی نگاه
 8.  مرگ
 9.  خبر
 10.  سرخ و سیاه
 11.   آرش نو
 12. شیهه و شعر
 13. شکل تنهایی
 14.  ساحل و دریا
 15.  در کنار بوالفضل
 16.  تا بامداد نو
 17.  دو ماه و دو چاه

 

 

گنجشک ها و گیلاس ها

 
 1. نگران
 2. ماهماهی
 3.  بر نیمکت
 4. ماهی ماه
 5.  آیینه
 6.  چشم به چشم
 7. همه ، آب همه، هوا
 8.  انتظار
 9.  دعوت
 10.  مکالمه
 11. من و تو
 12.  اروئیکا
 13.  پری گذران
 14.  پروانه
 15.  مهمان
 16.  باغ پلنگان
 17.  کانون
 18.  بید چوغا
 19.  شادمانگی
 20.  تو که بیایی
 21.  آلبالوها و گنجشک ها
 22. ستاره گیسو
 23. سینی  و شبنم
 24. رودها
 25. باداباد
 26. باغ گیلاس
 27. ماه
 28.  گذران هفته
 29.  سایه ی دایه
 30. آتش فشان
 31.  بازگشت قو
 32. هنگام هنگامه
 33. میدان پروانه
 34.  از دست های آبی
 35.  آینه ی روز
 36.  فرمان
 37.  مه
 38.  سار
 39.  از کلاه فرنگی
 40.  بیاتابان
 41.  در جاده ی بهشت
 42.  تاوش و تراوش
 43.  برنامه ی صبح
 44. عکس
 45.  میزبان و میهمان
 46.  سرگردان 1
 47.  سرگردان 2
 48.  سرگردان 3
 49. گذران روز
 50.  با دانیال و غزال
 51.  تو
 52.  تا همه ی فردا

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009