آوای آزاد »  شاعران » محمد بیابانی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

دستی پر از بریده مهتاب

سی پاره ی برهنگی دانوش

 1. دستی پر از بریده ی مهتاب
 2. با بوریای گرد مرده بر این پیکر
 3.  همدست خونو همسفر رویا
 4.  نام گل این دوباره ی سرمشق
 5.  تا آخرین پرنده ی منقار
 6. کجای  این غرور و خانه که پیدا نیست
 1. سی پاره ی برهنگی دانوش
 2. پیش از نمای قافله در مهتاب
 3.  و آن که خیره به دیوارها و اینه هاست
 4. گذار این همه تردید
 5.  گودال دیگری به عمق افق تا من
 6.  تا چند سایه فاصله یا کمتر
 7.  روی بخار در شفق خیس خیزرا

تا نیشخند شیری شبتاب

تا عمق زنبقی از دریا

 
 1. که را اگر که سوزن اگر سنگ
 2. تا نیشخند شیری شبتاب
 3.  رمز درخت و نام خیابان
 4. تا در کجای پلک خود از خواب
 5. تا آفتاب تر از تأخیر
 
 
 1. تا عمق زنبقی از دریا
 2. پروانه های  پرپر دستان
 3.  تشتی  لبالب تصویر
 4.  گامی پر از نگین گمشده ی دریا
 5.  داغی دوباره تا نفس نرگس

  

سی تیر ، سی سبد ، سی وقفه ، سی تبسم

پری  که تر نکرده لب از پرواز

 
 1. سی تیر

 2. سی سبد

 3. سی وقفه

 4. سی تبسم

 

  

 
 1. پری که تر نکرده لب  از پرواز
 2. و نبض این رگ نی وار
 3.  گلیم اگر که پاره  اگر بر آب
 4.  غروب موجز گل ها
 5. تاوان آتشی که تاب می دهد  انسان
 6.  با دامنی پر از پریده ی خاکستر
 
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009