آوای آزاد »  شاعران » مهدی سهیلی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

لحظه ها و صحنه ها   

هزار خوشه عقیق

 1. صدا صدای خداست

 2. دروغ فاش

 3. تخت اسکند کجاست ؟

 4. سفر به شهر کودکی

 5. سقوطی از پرواز

 6. لحظه های ناب

 7. فرعون

 8. عاشق صادق

 9. چوب  یزدان

 10. نعره ی چنگیز

 11. ناله شبهای علی

 12. کرم ابریشم

 13. مردار و کلاغان

 14. قصه ی دل

 15. شتاب تاریخ

 16. نقص کامل

 17. شهید

 18. سبکباری

 19. بنده ی آزاد

 20. راز وجود

 21. آوای خدا

 22. روح سرگردان

 23. دو همسفر

 24. آشتی

 25. خوشاوقت

 26. بانگ جاودانه

 27. روح و تن

 28. نمیدانم چه باید کرد

 29. گلوله ی دشمن

 30. چراغ ماه

 31. غریب

 32. شکوفه خیال

 33. ناله ی کارون

 34. آه ای باغ ها

 35. خودسازی

 36. لبخند محبت

 37. خوشبخت آن پرنده

 38. برف زمستان

 39. به آزادگان آزاد شده

 40. نه دریا نه مرداب

 41. قدرت اعجاز

 42. صلای صلح

 43. وقتی تو رفتی

 44. شتابگر

 45. مرگ جوانی

 46. صورتک

 47. جولانگه پرواز

 48. سینه ی مرداب

 49. قهر

 50. نقش خستگی

 51. هنگامه ی طور

 52. دلمردگی

 53. کمال هنر

 54. دیگر چگونه

 55. غم ما از کجاست

 56. مرگ سوار

 57. بی امید

 58. چاووشی

 59. سایه ی دیوار

 60. سخنی با خویش

 61. صبح آزادی

 62. پروازی در نور

 63. دوزخی

 64. آخرین چاره

 65. زنده ی مرگ آلود

 66. پیوند ارواح

 67. چرا؟

 68. دلبستگی ها

 69. گمشده

 70. آشفتگی

 71. پوزش

 72. بیا

 73. قفس

 74. ای دست غیب

 75. دلتنگی

 76. لحظه ها و صحنه ها

 77. قارون چه شد  شداد کو

 78. دریغ

 79. شبی در رویا

 80. مرد تنها

 81. شوق گمنامی

 82. آدم شناس

 83. اشکی بر سر مژگان

 84. نوید

 85. دل بی انتظار

 86. نسیم عشق

 87. خاک و خاک و خاک

 88. فغان غریب

 89. مرداب

 90. عطر دعا

 91.  ازبهار تا بهار

 92. دلشکن دلنواز

 93. نقش دنیا

 94. سیاهکاری

 95. قلب لشکر

 96. پاسخی از همزاد

 97. استغنا

 98. همای ذوق و هنر

 99. گرفتم آن همه باشد

 100. ملامت

 101. ماهی و نهنگ

 102. آزادی در قفس

 103. امیدهای در گور

 104. باشم یا نباشم

 105. شکوه کعبه

 106. از خویش بیگانه

 107. فرزانگی

 108. کجا نیست

 109. عاشق مردم

 110. امید آخرین

 111. پرنده یی که پرید

 1. ناله ای در شب

 2. عارف کیست

 3. نگرش

 4. طلای صبح

 5. ز عجز ناله مکن

 6. هودج مهتاب

 7. آبی گنبدنما

 8. آرام تر بگذر

 9. قافله پشت قافله

 10. صدای  شکفتن

 11. می رسد روزی

 12. تیرباران تگرگ

 13. سرمای نهایی

 14. سفر مکن

 15. گوش به زنگ

 16. قیامتی و امانتی

 17. اینه ی تیره

 18. روشن ترین اینه

 19. در خواب

 20. سوسوی چراغ

 21. باده ی توحید

 22. چراغ جان

 23. خش خش پا

 24. کو هشیار

 25. الاهی

 26. میهمان گل

 27. نقش بی نگار

 28. پروانه باز

 29. فرهاد یکه تاز

 30. بر در خانه ی دشمن

 31. اصالت الله

 32. هم اندیشه

 33. با تو بودن

 34. فریبایی

 35. کهنه زدایی

 36. شگفتا

 37. معنای آدم

 38. قناری بی پرواز

 39. گمان جدایی

 40. لحظه ی پرواز

 41. سوختن در قفس

 42. گل من بنشین

 43. غنچه های هنر

 44. درود آسمانی ها

 45. روز میلاد

 46. ای دور نزدیک

 47. روشن بگو

 48. وداع

 49. کوچه ی مهتابی

 50. مشکل کجاست

 51.  هنر و مردم

 52. زندگانی یادست

 53. خواب و افسانه

 54. خواب سبز

 55. قفس زاد

 56. پروانه شو به هر باغ

 57. دیرست ای امید

 58. گرگ خونینه دهان

 59. نازنینم پسرم

 60. آتش و خاکستر

 61. اینه ی زمان

 62. ای دریا

 63. اصفهان

 64.  بی توشه  و بی خوشه

 65.  قحط کمال

 66.  جام مرگ

 67. امیدی و نومیدی

 68. ای بی خبر

 69. در کعبه

 70. باز شب آمد

 71. زخم کهنه

 72. فکر خداوندی

 73. خط امان

 74. از کرده پشیمان

 75. زیبای زیباآفرین

 76. شرم حضور

 77. آنچنانی

 78. تنها زنده

 79. دعا

 80.  چراغ دیده به راهت

 81.  هر که مرا  صدا کند

 82.   شغالان کجا شرزه شیران کجا

 83. عقاب تنها

 84.   هزار خوشه  عقیق

 85.  عروس  عشق

 86. از یاد نرفتنی

 87. الفبای عشق

 88. شعله ی بغداد

 89. گریه در ناودان

 90. فریاد آشناست

 91. تاریکی پندار

 92. طوطی خاموش

 93. شعرم آهنگ تو دارد

 94. پروانه ی آتش به جان

 95. پرنده پر زد

 96. الاغ چیست

 97. شاعر کیست

 98. خوشه سبز محبت

 99. گریه ی اینده

 100. زنگ قافله

 101. شیون بلبل

 102. عاقبت اشتباه

 103. یک ستاره دارم

 104. شاعری چه می خواهد

 105. چوب بست باغها

 106. نه دانشی نه کتابی

 107. رود و جلگه

 108. گلهای شعر

 109. عذاب ناب و شراب ناب

 110. ناز مفروش

 111. تو آمدی

 112. پیمان شکن

 

اولین غم و آخرین  نگاه

 1. شیوه ی نازی
 2. تنهای تنها
 3. جامه ی صدرنگ
 4. سلام
 5. ای همه غزل
 6. نثر شاعرانه
 7. چشم معرفت
 8. پدر باشد ولی
 9. دو باره نیامد
 10. دو نجم خوشدلی
 11. تاریخ گواه است
 12. جمع و پریشانی
 13. مرد هنر
 14. لحظه ی بدرود
 15. باغبانی غنچه ها
 16. هوای پارس
 17. نقاش عاشق
 18. عذاب اندر عذاب
 19. بی تو
 20.  فردا فردا
 21. که هستی تو
 22. پنهان و پیدا
 23. تعبیر رویا
 24. دولت غم
 25.  اگر
 26.  کشتی ما را  شکستی
 27. زیباترینی
 28. ای خفتگان  خاک
 29. روزگار تلخ
 30. پا به رکاب
 31. سامان و سها
 32. در خلوت
 33.  شادم  که  جای گریه دارم
 34. بهانه با من
 35.  غم  پریدن
 36. بهار رفته
 37. اژدها
 38. پاک رفتن
 39. دیر آمدی
 40. رامسر
 41. یاد پسربا من
 42. گله
 43. دیداری در اینه
 44. چه شد
 45. زمانه ی تست
 46. بهار را دریاب
 47. نا سزا و سزا
 48. پرنده ی ابر آشیان
 49. پرنده آمد
 50. آغاز شکفتن
 51. آهنگ سفر
 52. گل من  گریه  مکن
 53.  کدام بهار
 54. باغ  ارم
 55. آغوش محبت
 56. چه بخواهی  چه نخواهی

 

 1. یک تجلی عقل را مجنون کند
 2. دریاچه ی فیروزه نما
 3. دیداربا شماست
 4. صدای پای جوانی
 5. گل انتظار
 6. کویر خشک
 7. برکه در دالان جنگلها
 8. درلحظه های آخر دیدار نشین
 9. گنج بی همتا
 10. بزم ثریا
 11. روز نو غم کهنه
 12. روح هنر
 13. اهل دنیا در سکوت
 14. نغمه ی شبانه
 15. دوباره بیا
 16. شیشه و سنگ
 17. بیم زدگان
 18. نقشه ی پروانگی
 19. عطر بهارنارنج
 20. طفل هفتاد ساله
 21. چراغانی
 22. به هر برگ  نسرین که  چیدم تو بودی
 23. بدرود تلخ
 24. انتظار فردا
 25. نیر زد به  یک لحظه
 26. اشک وداع
 27.  نه با جمعی نه  تنهایی
 28. صبح میلاد
 29. گلخوشه ی آتش
 30. شیطان و آدم
 31. غم درماندگی
 32. نگین وفا
 33.  پریشان تر
 34. سرود  زندگی
 35. تابت و سیار
 36.  سفر به خیر
 37. چراغ آسمان
 38. گرگ خوی
 39. زلف نگونسار
 40. نگین عشق
 41.  دو خنده
 42.  به درودی به  سرودی
 43. اولین غم و آخرین نگاه
 44.  خورشید محبت
 45. مار فسرده
 46. مرکز دایره
 47. لاله و داغ
 48. پرواز کن  آشیانه از توست
 49. شهرزاد قصه گو
 50. حالت پروانه
 51. دشمن دیوانه
 52. خطوط آتشین
 53. بزم خاموش
 54. آتش و خاکستر
 55. دو زلف رها

 

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009