آوای آزاد »  شاعران » مهدی آذری »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزینه اشعار

 
 1. بوی نان
 2. زمان ما
 3. آه خاکستر
 4. بوی خون
 5. سه تیغ مرگ
 6. سکوت مبهم
 7. کافر نان
 8. وعده ی دیدار
 9. خرقه ی آتشین
 10. فرزند ایران
 11. ایران
 12. رنگ شستشو
 13. آغاز پایان
 14. خواب دیدم
 15. همیشه تنها
 16. ساز شکسته
 17. می شود
 18. بازیچه پرستی
 19. منافق
 20. تو هستی
 
   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر : mahdiazari@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009