آوای آزاد »  شاعران » مریم تاجیک »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تا تلاقی خطوط موازی

 
  1. برای مادرم
  2.  بانوی تنهای من
  3. برای مادرم
  4. بی راه
  5. کمی انتظار برای  من
  6. پشت چراغ قرمز
  7. تا تلاقی خطوط موازی

 

   
   
   

ارتباط مستقیم با شاعر :  mar_tajik@yahoo.com

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009