آوای آزاد »  شاعران » مریم حیدرزاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

او رفت تا بماند

 این سطر مختصر را گفتم که او بخواند
 هر چه به او نگفتم می خواهم او بداند
 او اولش نمی خواست ترکم کند ولیکن
 فهمید راز من را ،‌ او رفت تا بماند


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009