آوای آزاد »  شاعران » مریم حیدرزاده »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مال کسی نیست

این زندگی غمزده غیر از قفسی نیست
 تنها نفسی هست ولی هم نفسی نیست
 این قدر نپرسید کجا رفت و کی آمد
 اشعار پرکنده ی من مال کسی نیست


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009