آوای آزاد »  شاعران » منصور اوجی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهر خسته
1346

باغ شب
1344

 1. حیاط در باران
 2. در روزهای باران
 3. چشم تو
 4. دعوت
 5. مرغی که از گلوی تو
 
 1. عطری ست در هوا
 2. باغ شب
 3. پاییز
 4. یک روز غروب
 

خواب و درخت
1349

 
 1. گل راشراب برد
 2. بر شال برف
 3. اینکه بر شاخه ...
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009