آوای آزاد »  شاعران » منوچهر آتشی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

گندم و گیلاس

آواز خاک

 1. دوره گرد
 2. های  معمولی ...
 3. شعر دوباره ها
 4. با نوح  ناامید
 5. ترجیح بندی برای...
 6. فراقی
 7. فراقی
 8. وهم سنگ
 9. شعر
 10. وصف
 11. شعری بی ژرفا
 12. شروه
 13.  از جگری یگانه با نهاد جهان
 14. از برج یخ
 15.  بامداد
 16.  معجزه
 17.   تامل  تهمتن  بر منازل
 18. مه دریا ها چشم مرا به دوش می برند
 19. زنی با چهار نام
 20. گلهای تابستانی
 21. عقاب ها  و خطابه  حلاج
 22.  دلی اندوهناک
 23.  بر احتمال  و  بر  وحشت
 24.  حرام است  عشق
 25.  گورستانی  در جان
 26.   چگونه  دوست  بدارم
 27.  صبح اردوگاه
 28. غزلی  برای  چشم ها
 29.  معارفه
 30.  با آخرین قدم ها
 31.   باری آری و هزار بار نه
 32.  بیگانه
 33.  فراقی
 34. فراقی
 35. واقعه
 36. ؟
 37. اندیشه است  نه تردید
 38. همین جا
 39. غزل تقدیر
 40. سایه  سایه  ... سایه
 41. چکامه بازگشتسوگمندانه
 42. آواز  کودک گستاخ
 43.   چکامه  مشعل ها
 44.   حدی
 45.   خطابه انکار
 46.   آواز گازران
 47. یادگاری
 48.   در گذر  حرامیان
 49.  شوری  کوچک
 50.   به شعر نشستن  در آهن ها
 51. آمده ایم عاشق شویم
 52. تصویر
 53. یشنهاد
 54.  مرکب خوانی
 55.   شور
 56.   زائر
 57. غزل اطلسی  ارغوانی
 58.   کشتی  شکستگانیم
 59. خیال نیست
 60. جوی نازک
 61.  کنون که تابستان  در گذر است
 62.   وسوسه
 63.   درس
 64.   مهمانسرای  حرامی ها
 65.   آسانسور
 66.   بانوی  گیلاس و گندم
 1. پرس
 2. تشویش
 3. باغهای دیگر
 4. می توانیم به ساحل برسیم
 5. مثل شبی دراز
 6. زیر ستاره ها
 7. از پای سنگ صبور
 8. آواز خاک
 9. حادثه
 10. طرح
 11. پاییز
 12. سگ آبادی دیگر
 13. تاک
 14. غزل کوهی
 15. کسوفی در صبح
 16. گلگون سوار
 17. مرا صدا کن
 18. عطر  هراسناک
 19. آوای وحش
 20. بی بهار سبز چشم تو
 21. آب زمانه ست
 22. مثل گلی سفید
 23. ترانه هایی در مایه دشتی
 24. رویا
 25. ای خفته! ای بیدار
 26. تو چرا  پنجره را...
 27. ترانه دیدار
 28.  با این  شکسته
 29. حریق غروب
 30. هشدار
 31. بازگشت مرد
 32. چیستان
 33. سوگند
 34. غم دل می توان
 35.  ظهور
 36.  آنانکه  مرگ را سپری
 37.  تطهیر
 38. رهی نمانده است
 39.   نقشهایی بر سفال
 40.  من از جنوب
 41.  در انتهای شب
 42.   بگو بخواند
 43.  از هیچ ... تا ...
 44. غربت
 45. یاد
 46. انگیزه

اتفاق آخر

حادثه در بامداد

 1. از زیر سنگ
 2. چکامه ی  تصویرهای بندری
 3. خواب کوه
 4. شش غروب فردا
 5. تمنای ابری
 6. غزلهای مکالمه
 7. ؟؟؟
 8. الله گفت برهما گفت ما هم
 9. دل بیدار و جهان مرده
 10. غزل غزل های سورنا
 11. مگر نمی دانستید ؟
 12. میخانه  کشف من است
 13. مهره و خنجر
 14. آخرین مکالمه با
 15. بی سیب بی سلام
 16. درس مشق
 17. قوقولی قو
 18.  سنفونی دهم
 19. امرویان پیروز
 20. شکل ؟
 21. باقی افسانه دروغ است
 22. و عشق
 23. چکامه ی 77
 24. جنین  سیلی  خورده
 25. پیام خصوصی
 26. حالا که ملال
 27. می خواهم دوباره
 28. زن چهارم
 29. بالای سر تو
 30. تاریخ تبعید
 31. زنی فرازمان و زمین
 32.  سوگوار خفته
 33. شال برای  گردن من
 34. از سرد به سنگ
 35. خمار شب نشینی  کوتاه
 36. سوشون
 37. رؤیا در رؤیا
 38. نامی تازه یا انگشتی بر لبان
 39. زمرد
 40. Stop ! it is red
 41. We invite you
 42. نان ها و تنورها
 43.   فصل عذرا 2
 44. زاده ی طویله مقدس در
 45. من و افلاتون در باغ
 46. اتفاق آخر
 47. نقاشان  و سنگ ها
 48. دیدار اول
 49. دیدار دوم
 50. دیدار سوم
 51. دیدار چهارم
 52. دیدار پنجم
 53. چاه کن
 54. به خاطر شدن شاملو
 55.  منهای بیست و چند بهار
 56. دو نیمه ی غایب
 57.  وصف
 58.  صدای گمشده
 59. با ماه
 60. نیچه
 61.  خط ها و نقطه ها
 62. قرن سیلاب چیزها
 63. شاخ قوچ و ناخن من
 64. ترانه ی خیس خورده
 65. دیدارهای  ساحلی
 66. شکل حضور و اتفاق
 67. آواز پسامدرن
 68. حالا هم
 69. درنگ در سفر
 70. شاهدها
 71. یار پنهان
 72. ترانه ها
 73. هنوز
 74. سالار زخم ها
 1. در گر و میش  ذهن
 2. برگی از تقویم
 3.  در صدای فاخته
 4.  زنی  سراسیمه ی رویاها
 5. نون والقلم
 6. ثعلب ها  و سیاووش
 7.  جنگ و پرنده
 8. یک شهر و دو چشم
 9. با سایه ای یگانه
 10. زنجیر  عدل و سگ ها
 11. از برج یخ
 12. شقایق و پل
 13. دو سوی پرده
 14. لب گریه ی جانور  تبعیدی
 15. باغ مشروط
 16. به مسافر دور رفته
 17. کابوس در پارک
 18. از آن چه هست
 19. حادثه  در بامداد
 20. چادرهای آه
 21. دریا دیگر
 22. هدیه به نور شجاع
 23. دو طرح
 24. آواز آخری  هابیل
 25. شاهدان  غایب
 26. وست وود
 27. خواب  مجوس
 28. آواز درختی
 29. عاج  و لعل
 30. شاعر
 31. ایکار
 32. فرصت
 33. نرم وسبز و سرخ
 34. پشت در
 35. ماه کنار خوابم
 36. شعر بی نام
 37. پرسش  پاسخ
 38. سرود  راهزن پیر
 39. خوابی در خواب
 40. فصل  بانوی بی هنگام
 41. تنها همین خسوف
 42. گره گور سامسا
 43. گنجور
 44. تعبیر خواب دلقک شهر
 45. نامه
 46. تشییع
 47. دیوانه
 48. تمشیت
 49. بمان و ببین
 50. صدا و سکوت
 51. سه پرسش
 52. پاسخ
 53. ترانه
 54.  کنار واقعه
 55. سایه پروانه
 56. به سمت  ژرفاها
 57. چه بود نام تو
 58. مال  کوچک
 59. پنداشتی چه ؟
 60.  شکلک  بزم
 61.   مناظره ی  دو سنگ
 62.  به فاصله ی  یک سکوت
 63.   یک مرغ  مرغی نیست
 64.  به سرعت  سنگ
 65. لا لا
 66. پرنده  بر حنجره 
 67. بازگشت
 68.  نه به  نه از
 69. حکایتی  است
 70. عشق  یعنی
 71. غزل  مکالمه 3
 72. شعر بی تاریخ
 73. دلتنگی
 74. در امتدا  نی لبک و خدا

 

آهنگ دیگر

خلیج و خزر

 
 1. آهنگ دیگر
 2.  خنجرها ، بوسه ها ...
 3. مرغ آتش
 4. دشت انتظار
 5.  سیر حسرت
 6.  شکست
 7.  کعبه ها
 8. انسان و جاده ها
 9. شهر تصویر
 10. قصه ی مرغ سبز
 11.  خاکستر
 12. لب به شگفت
 13. سوگند چشم
 14.  قلعه
 15.  جراغ
 16.  مناجات
 17.  کرانه و من
 18.  گذرگاه
 19.  زنده پرداز
 20. دره های خالی
 21.   در غبار خواب
 22.  بر ساحل دیگر
 23.  ای چراغ  قصه ...
 24.  احساس
 25. احساس
 26. رحیل
 27. جام من
 28.  عهد
 29. درد شهر
 30.  نعل بیگانه
 31.  بیدار
 32. چشم من
 33.  نفرین
 34. کوچه های شعر
 35.  عشق و زردشت
 36. پند
 
    
 1. جاده بازرگان
 2. درآمد
 3. ورود
 4. میانبر
 5. میانبر2
 6. خطابه
 7. بازگشت
 8. خواب ناخدا
 9. پرسش مکرر
 10. بازگشت2
 11. گریز
 12. هذیان
 13. حیرت
 14. زمزمه
 15. امروز
 16. جاده
 17. درا
 18. میان پرده
 19. بازگشت و مرثیه

  

 

دیداردر فلق

 
 1. غزل کوهی
 2. بزم
 3. وسوسه
 4. در انتهای دهلیز
 5. پاداش
 6.  نیمروز
 7.  تصویر
 8. یک روز
 9. سرود
 10. بررواق شب
 11. گل و  تفنگ  و سر اسب
 12. من کولی
 13. بر جاده های اطلس
 14.  سیمرغ
 15. با آنکه پشت پنجره خواندم
 16. غزل شهری
 17. دیداردرفلق
 18. فریاد آفتاب را شب
 19.  سواری در فلق
 20.  در رگ  اسب و دل من
 21. یاد و باد
 22.  شکار نی
 23.  شکار
 24.  تشویش ها
 25.  شروه
 26.  شروه
 27. کاغذ
 28. گر من مسیح بودم
 29. پاداش ها
 30.  شاید
 31. در آشیانه ی  منقار اگر نبودی تو
 32.  با دوستم  آن نی زن قدیمی
 33. شوریده واری
 34. شوریده واری دیگر
 35. شوریده واری دیگر
 36. این
 37.  سخنی  فتوایی
 38.  چند و چونی با فایز
 39.  جاده یعنی

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009