آوای آزاد »  شاعران » م. آزاد »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

آینه ها تهی است

دیار شب

 1. ایینه ها تهی است
 2. نیلوفر
 3. سخت سر
 4. من گیاهی ریشه در خویشم
 5. تو اینه سپید بخت منی
 6. گلهای یاد
 7.  بی تو خاکسترم
 8.  گل باغ آشنایی
 9. نامه
 10. من  بیم داشتم
 11.  چنین یگانه که خواهد زیست
 12. غبار
 13.  بهار از باغ مارفتست
 14.   تنها انسان نیست
 15.  من چگونه ستایش  کنم ؟
 1. باران
 2. حماسه
 3. سحر
 4. دیار شب
 5. آناهیتا باران کن

قصیده بلند باد

با من طلوع کن

 1. اندوه شیرین
 2. باغ شکوفه ها که ریخت
 3. به من سکوت بیاموز
 4. یاسها منتظرند
 5. بادها در گذرند
 6. آری این هجرت را پایان نیست
 7. لحظه یی در بهار
 8. تماشای  مرداب غازیان
 9. شور
 10. چهره ی دو
 11. چهار
 12. رفتن
 13. باغ ستاره ها که سوخت
 14. هزاران  کوچه در خوابست
 15. اندوه نیمایی
 16. پرنده بودن
 1. من از پریشانی ها سخن نمی گویم
 2. و از تبار بهاری
 3.  شالیزار
 4. بهارزایی آهو
 5.  چو  آفتاب  من از مشرق پیاله براید
 6. مثل خیالی در خون
 7. شکوهمند!  فرهادا
 8. شکهای شبانه
 9.  نیلوفران  که  خفته شمایید
 10. ما جهانی درونی جان بودیم
 11.   و گیسوان  تو  ناگاه  بر تمامی...
 12.  با من طلوع کن
  

 

 

تازه ها

 
 1. انسان
 2. من با تو کاملم
 3. مرگ عاشقان زیباست
 4.  بهانه جو بودن
 5. بگذار تا بنفشه تو باشی
 6. فرهاد گمفریاد
 7. شعری برای رود نباید سرود ؟
 8. تو روح بارانی
 9. در جمع مهربانان
 10. وه گل سرخ را ببین
 

 

 

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009