آوای آزاد »  شاعران » خسرو گلسرخی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خسته تر از همیشه
تمامی سروده ها

 
 1. تا آفتابی دیگر
 2. صبح
 3. مرد خاکی
 4. خواب یلدا
 5. زخم سیاه
 6. ای پریشانی
 7. سرودهای  خفته
 8. ملاقاتی
 9. با این غرور بلندت
 10. تو
 11. پرنده خیس
 12. پرنده  و طناب
 13. من شکستم در خود
 14. سفر
 15. در خیابان
 16. خون لاله ها
 17. هستی
 18. روا مدار
 19. در سنگر
 20. سرخ تر از بابک  باش
 21. دشمن و خلق
 22. نمایش  ناتمام
 23. تلخ
 24. در دستهای خالی
 25. تکه ای  از یک شعر
 26. پاره ای  از یک شعر
 27. خسته تر از همیشه
 28. تکه ای  از یک شعر
 29. فصل انفجار خاک
 30. خفته در باران
 31. شعر بی نام
 32. کجاست  سرخی  فریادهای  بابک  خرم
 33. مرثیه ای  برای گلگونه های  کوچک
 34. دوگانه
 35. تساوی
 36. ابریشم سیاه دو چشمت
 37. سرود پیوستن
 38. جنگلی ها
 39. افزوده ای  بر جنگلیها
 40. دامون 1
 41. دامون 2
 42. دامون 3
 43. دامون 4
 44. هیمه
 45. لاله های  شهر من
 46. رهروان
 47. تلاوت غم
 48. در سبزهای  سبز
 49. سبز
 50. شعری  برای  زخم
 51. من ایرانی  ام
 52. خاکستر
 53. قبل از اعدام

 

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009