آوای آزاد »  شاعران » کارو »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

کفرنامه

شکست سکوت

 1. خداوندا
 2. شب و ماه
 3. تکیه بر جای خدا

  

 1. سرشک
 2. آهنگی در سکوت
 3. سوز و ساز
 4. هذیان یک مسلول
 5. گل سرخ و گل زرد
 6. توفان زندگی
 7. بر سنگ مزار
 8. ناز
 9. اشک عجز : قاتل عشق
 10. شکوه ی ناتمام
 11. زبان سکوت
 12. پریشانی
 13. شیشه و سنگ
 14. آثار شب زفاف
 15. نام شب
 16. باران
 17. آرامگاه عشق
 18. برای مردن
 19. گفتگو
 20. حدود جوانی
 21. افسانه ی من
 22. هست و نیست
 23. سکوت
 24. سرشک بخت
 25. شراب آب
 26. درد
 27. نه ... من دیگرنمی خندم
 28. خدا
 29. احتیاج
 30. غریب

 

اشعار دفتر کفر نامه از اینترنت جمع آوری شده است و از روی نسخه چاپی تهیه نشده است

 
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009