آوای آزاد »  شاعران » ایرج زبردست »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای صبح ، نه آبی نه سپیدیم هنوز

در شهر امید ، نا امیدیم هنوز

دیدی که چه کرد، دستِ شب با من و تو ؟

در باز و به دنبالِ کلیدیم هنوز

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009