آوای آزاد »  اطلاعیه ها »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

قبل از ارسال اشکالات ، بخوانید!


درود بر تمام عاشقان

اجرای ِ طرح رفع اشکالات نوشتاری سایت آوای آزاد  با استقبال بسیار گسترده ای از طرف کاربران سایت  مواجه شد و روند ِ ارسال اشکالات تایپی همچنان ادامه دارد و روزانه تعداد زیادی از مشکلات به سایت اطلاع داده می شود و در مقابل نیز فورا اصلاحات انجام می شوند تا بیش از پیش بر غنای سایت افزوده شود .

در این بین دوستان و همراهانی  وجود دارند که با نیّت ِ خیر ، ناخواسته باعث تاخیر در رفع اشکالات می شوند. این دوستان بر اساس  حدس و گمان و یا  با توجه به آنچه در ذهن دارند یا  از دیگران شنیده اند  اقدام به غلط گیری سایت می کنند، و در بسیاری از موارد نیز  اشتباه می کنند.
غلط گیری بر اساس  دستورات ادبی ، حدس زدن کلمات ناخوانا بر اساس قرائن یا وزن شعر ( !!!! ) ، رفع اشکالات را با تاخیر مواجه می کند  و نیز در برخی موارد ندانستن ِ معنی ِ یک کلمه و نا آشنا بودن با برخی کلمات باعث می شود تا آن کلمه اشتباه در نظر گرفته شود و به سایت  اعلام شود.

ارسال اشکالات ِ غیر واقعی مهمترین مانع برای رفع غلط های سایت میباشد زیرا غلط های ارسال شده تمامی با متن اصلی مقایسه می شوند سپس در سایت تغییرات صحیح انجام می شود.

بر اساس  حدس و گمان  اقدام به غلط گیری نکنید

اکثر اشعار ِ نو ، دارای  وزن یا قافیه نمی باشند، و در چارچوب های سنتی شعر  ِ فارسی نمی گنجند

 

در پایان از  تمام عزیزانی که در این راه همراه ِ آوای آزاد بوده اند، صمیمانه تشکر می کنم و  امیدوارم به زودی سایتی  خالی از اشکالات تایپی داشته باشیم.

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009