آوای آزاد »  شاعران » حسین پناهی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاره

 
 1. بیکرانه
 2. غریب
 3. بهانه
 4. بقا
 5. کودکی ها
 6. دل خوش
 7. اولین و آخرین
 8. خاکستر
 9. پروانه ها
 10. کاج ها در یکر اند
 11. کاکل
 12. شبی بارانی
 13. مرداد
 14. جغد
 15. نه
 16. آوار رنگ
 17. گفتگوی من و نازی زیر چتر
 18. شب و نازی ‚ من و تب
 19. شبی که من و نازی با هم مردیم
 20. سرودی برای مادران
 21. منظومه ها
 22. ساده دل
 23. بارون
 24. چراغ
 25. تاسه

 

   
   

 

 

 

 

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009