آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 96

با هر تو و من ، مایه های ما شدن نیست
 هر رود را اهلیت دریا شدن نیست
 از قیس، مجنون ساختن شرط است اگر نه
 زن نیست اندیشه ی لیلا شدن نیست
باید سرشت باد جز غارت نباشد
 تا سرنوشت باغ جز یغما شدن نیست
 در هر درخت اینجا صلیبی خفته ، اما
 با هر جنین ، جانمایه عیسی شدن نیست
 وقتی که رودش زاد و کوهش پرورش داد
 طفل هنر را چاره جز نیما شدن نیست
 با ریشه ها در خاک ،‌ بی چشمی به افلاک
 این تاک ها را حسرت طوبی شدن نیست
 ایا چه توفانی است آن بالا که دیگر
 با هر که افتاد ، اشتیاق پا شدن نیست
 سیب و فریب ؟ آری بده . آدم نصیبش
 از سفره ی حوا به جز اغوا شدن نیست
 وقتی تو رویاروی اینان می نشینی
 ایینه ها را چاره جز زیبا شدن نیست
 آنجا که انشا از من ، املا از تو باشد
 راهی برای شعر جز شیوا شدن نیست


  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009