آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 95

من شراب از شما نمی خواهم
 شهد ناب از شما نمی خواهم
ساقی شوکران من نشوید
 شِکراب از شما نمی خواهم
به سرابم ره گمان نزنید
 سر ِآب از شما نمی خواهم
 زشت و زیبای چهره ام ، خوش باد
 من نقاب از شما نمی خواهم
 ای ز اسبم فکنده ، نا اصلان !
 همرکاب از شما نمی خواهم
 من نپرسیدم از شما چیزی
پس جواب از شما نمی خواهم
 جان بیدار من نیاشوبید
جای خواب از شما نمی خواهم
 شعله را در چراغ من نکُشید
 آفتاب از شما نمی خواهم

  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009