آوای آزاد »  شاعران » حسین منزوی »


 
 
 


 

 

 

 

   

چاپ شود

علاقه مندیها

ارسال به ایمیل

ارسال به

ارسال به

ارسال به
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

غزل 92

دیدنت بی نظیر منظره هاست
 فصل گلگشت دشت ها ، دره هاست
 خواندن نام بغضواره ی تو
 آرزوی تمام حنجره هاست
چشم شیدایم از درون و برون
 در تو مشتاق گنج و گستره هاست
عشق در چشم های بی گنهت
 شاهد انقراض هوبره هاست
 گذر ترمه پوش خاطره ات
 در خیالم عبور شاپره هاست
 گوهرت بی دروغ و بی غل و غش
 سره ای در میان ناسره هاست
 آنچه گل می کند به گونه ی تو
 رنگ شرم تمام باکره هاست
 دست های پر از شقایق تو
 بانی فتح باب پنجره هاست
  

 

 بالای صفحه
 

در صورت هر گونه استفاده از سایت ، نام و آدرس آوای آزاد را ذکر کنید.

  AVAyeAZAD.com © 2003-2009